Toiminta­suunnitelma vuodelle 2014

 

Yleistä Turun Maalarimestariyhdistyksen toiminnassa tullaan vuonna 2014 jatkamaan yhdistystoimintaa edelleen perinteisillä linjoilla.
Kohentuva taloustilanne antaa yhdistykselle hyvät mahdollisuudet kehittää uusia toimintamuotoja ja hyödyntää entistä tehokkaammin hallinnassaan olevia toimitiloja. Tiloja pyritään hyödyntämään erityisesti yhdistyksen näkyvyyden ja erilaisten sidosryhmien välisen yhteistyön lisäämiseen. Myös jäsenmäärää pyritään hieman kasvattamaan.
Tiedonvälitys painottuu edelleen sähköpostilla tapahtuvaan viestintään. Tavoitteena on erityisesti liikejäsenten välisen vuoropuhelun lisääminen.

Tilat Läntisen Rantakadun huoneistot pidetään edelleen vuokrattuna.
Hämeenkadun kiinteistö pidetään omassa käytössä TAO:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Tilojen toimivuutta pyritään mahdollisuuksien mukaan parantamaan ja käyttöastetta hieman kohottamaan.

Järjestöllinen toiminta

Toimintaa pyritään edelleen kehittämään siten, että ainakin kaikki nykyiset jäsenliikkeet kokevat yhdistystoiminnan heitä hyödyttäväksi ja mukaan saadaan myös joitakin uusia yrityksiä.
Kuukausikokouksiin pyritään saamaan mielenkiintoisia alustajia.
Klubitoimintaa jatketaan ja kehitetään edelleen.
Mestaritiedotetta pyritään kehittämään mielenkiintoisemmaksi esimerkiksi kuvien ja jäsenistön kirjoitusten avulla. Tiedotteen lähettämistä jatketaan myös sähköisessä muodossa.
Liiton toimintaan osallistutaan edelleen aktiivisesti. Väri ja Pinta -lehdessä pyritään enemmän esille tarjoamalla toimitukselle mielenkiintoisia artikkeliaiheita. Lehteä käytetään myös hyödyksi tilaamalla sitä asiakkaille.

Yhteistoiminta

Tärkeänä yhteistyökumppanina tulee olemaan TAO, joka on lupautunut edelleen avustamaan kokous- ja koulutustilojen ylläpidossa ja hallinnoinnissa sekä esimerkiksi internet-sivujen hoitamisessa. Yhteistyötä halutaan edelleen kehittää myös muiden oppilaitosten ja yhdistysten kanssa.

Koulutustoiminta

Yhdistyksen koulutustyöryhmä suunnittelee ja markkinoi yhdessä Kehittämiskeskus Oltermannin kanssa erityisesti jäsenliikkeille suunnattuja tilaisuuksia. Suunnitteilla on liikejäsenien opintomatka ulkomaille.
Yhdistys tulee tukemaan myös edelleen Pintaurakoitsijat ry:n Mestaritasot-koulutusohjelman jatkoksi kehitettyä Urakoitsija PRO-hanketta ja pyrkii aktivoimaan jäsenistöään osallistumaan aktiivisesti tähän liittyvään koulutukseen.
Yhdistys järjestää Hämeenkadulla koulutustilaisuuksia varsinaisille jäsenille yhteistyössä Oltermannin kanssa.

Markinointi

Jatketaan jo perinteiseksi vakiintunutta jäsenhankintakampanjaa maalaustarvikeliikkeiden kanssa. Hyödynnetään myös yhteistyötarjousten mukaisesti maalitehtaiden edustajien mahdollisuuksia tiedottaa TMMY:stä Turun seudulla toimiville järjestäytymättömille yrityksille.
Yhdistyksen kotisivuja Internetissä kehitetään edelleen ja toimintavuoden aikana pyritään ottamaan käyttöön uutta yhteistä markkinointimateriaalia.

Perinnetoiminta

Vaalitaan yhdistykselle vuosikymmenten varrella kertynyttä irtaimistoa ja pyritään tallentamaan perinnetietoja jälkipolville.
Yhdessä Turun Maalarikillan kanssa organisoidaan markkinointi- ja imagonkohottamistapahtuma Maskaritreffit. Ystävänpäivälounas-perinnettä jatketaan.

Urheilu- ja vapaa-ajan toiminta

Keilaharrastusta tuetaan edelleen ja sen rinnalle pyritään löytämään myös uusia harrastuksia. Tammikuiseen salibandykisaan, Nuutin turnaukseen, osallistutaan perinteiseen tapaan. Kerholla järjestetään Texas Hold´em ym. peli-iltoja. Työkyvyn ylläpitämistä edistävänä hankkeena kartoitetaan myös jäsenistön terveystarkastuksiin ja muuhun terveydenhoitoon liittyviä kehittämismahdollisuuksia. Osallistutaan Eteran järjestämään Suomimies Seikkailee-tapahtumaan.
Vapaa-ajan toiminnassa edetään tiiviisti yhteistyössä yhdistyksen naisjaoston kanssa ja järjestetään yhdistyksen perinteinen vuosijuhla sekä mahdollisesti myös teatteri- ja konserttimatkoja tms.