Laatu­lupauksemme

Urakkatarjouspyynnössä on määritettävä millaista laatua tilaaja kohteeseensa haluaa. Sovitut laatuvaatimukset on kirjattava lopulliseen sopimukseen. Tilaajan ja urakoitsijan on toimittava yhteistyössä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Pintaurakoitsijat ry:n jäsenyrityksistä suurella osalla on joko yrityskohtainen tai hankekohtainen laatujärjestelmä käytössään, jonka avulla pyritään varmistamaan lopputuloksen sopimuksenmukaisuus. Laadunhallintatieto perustuu pintakäsittelyalalla yleensä yrityksen omaan ilmoitukseen.

Maalausalalla yleisimmin käytettyjä ohjeita ovat Maalaus RYL 2012 (Maalaustöiden yleiset Laatuvaatimukset 2012 ja käsittely-yhdistelmät). Se muodostavaa tilaajalle ja urakoitsijalle yhteisen pohjan laatutason sopimiseen. Lisäksi RT-korteista saa tietoa maalausliikkeiden toimenkuviin liittyvien muiden töiden laatuvaatimuksista (esim. tasoitetyöt).

Hae mukaan yhdistykseen